Бібліотека

Видання співробітників Центру

Демократія: антологія

“Демократія” відкриває серію видань під назвою “Політичні цінності”. Метою цього проекту є здійснення окремих комплексних досліджень, присвячених справедливості, свободі, рівності, традиції, толерантності та іншим політичним цінностям, із залученням авторитетних джерел і досліджень західної політичної науки і філософії. Публікація цих матеріалів – основних теорій та концепцій – покликана надати українським читачам теоретичне підґрунтя для осмислення суспільно-політичних проблем (пов’язаних з відстоюванням і впровадженням тих чи інших цінностей) у площині українського політичного буття. Збірник становитиме інтерес як для професійних істориків і політичних науковців, так і для широкого кола читачів, котрі цікавляться проблемами демократичної теорії.

Консерватизм: Антологія

Ця книжка є першою в Україні антологією світової консервативної думки, що включає праці авторів XVI-XXI століть. Перше видання антології започаткувало серію «Політичні ідеології», мета якої послідовно репрезентувати основні традиції політичної думки та відповідні політичні ідеології. Друге видання збірника перероблене і доповнене: до нього увійшли уривки з творів та окремі праці класиків консервативної думки, а також найважливіші дослідження провідних західних вчених. Структура антології відтворює основні риси консерватизму та характер консервативного ідеологічного мислення. Відповідно, шість частин антології містять тексти, що знайомлять читача з проблемою ідентичності консерватизму (його засадничими цінностями); консервативною антропологією (погляд на природу людини, суспільства і культури); філософією традиціоналізму та принципами соціального порядку та свободи; концепціями рівності та суспільної ієрархії. Збірник становитиме інтерес як для професійних істориків і політичних науковців, так і для широкого кола читачів, що цікавляться історією політичної думки та питанням політичних ідеологій.

Лібералізм: Антологія

​Ця книжка є першою в Україні антологією світової ліберальної думки, що включає праці авторів XVII–XX століть. Вона продовжує серію видань під загальною назвою «Політичні ідеології», мета якої послідовно репрезентувати основні традиції політичної думки та відповідні політичні ідеології. До збірника увійшли уривки з творів та окремі праці класиків ліберальної думки, а також найважливіші дослідження провідних західних вчених. Структура антології відтворює основні риси лібералізму та характер ліберального ідеологічного мислення. Відповідно, шість частин антології містять тексти, що знайомлять читача з проблемою ідентичності лібералізму (його засадничими цінностями); ліберальною антропологією (поглядом на людину, суспільство і культуру); філософією свободи; принципами соціального порядку й концепціями ліберальної держави; теоріями справедливості, рівності та добробуту; питаннями співвідношення лібералізму і теорій демократії та прав людини.

Націоналізм: антологія

Серія “Політичні ідеології” репрезентує основні традиції політичної думки та відповідні політичні ідеології. Присвячені націоналізму, консерватизму, лібералізму та соціалізму видання об’єднані принципом утвердження різноманітності думок та ідеологічного плюралізму. До збірника “Націоналізм” увійшли статті й дослідження провідних європейських мислителів і політичних діячів, а також дослідників націоналізму ХІХ – ХХІ ст. Збірник буде цікавим як для професійних істориків і політичних науковців, так і для читачів, які прагнуть адекватно зрозуміти поняття націоналізму.

Видання за участю співробітників Центру

Живая книга: Личные алгоритмы экофасилитации

«Живая книга» знакомит читателя с новым направлением психологии – экофасилитацией, – уникальным методом оказания помощи другим людям и самопомощи.

Страницы книги содержат описание событий и изменений в жизни многих людей, которые обусловлены их опытом освоения данного метода.

Книга адресована широкому кругу читателей. И тем, кто хорошо знаком с экофасилитацией, и тем, у кого есть желание познакомиться с нею поближе, и тем, чей жизненный путь пока с нею не пересекался. 

Экофасилитация: самоучитель для взрослых

Предлагаемое читателю учебное пособие является беспрецедентным: оно написано коллективом соавторов в формате так называемого «краудсорсинга». Учебник, будучи личностно ориентированным и диалогичным, по сути своей является самоучителем. Он отражает в своем содержании ряд актуальных идей: содействия самостоятельному освоению сложной и парадоксальной сферы психологической помощи «экофасилитация», реализации принципа единства психологической и педагогической помощи; малая структурированность учебного содержания является преимуществом и стимулирует проявление у читателя профессионально важного качества психолога и педагога – толерантности к неопределенности.